VESIS s.r.o.
Blatnická 4219/4
628 00 Brno

IČ: 02438925
DIČ: CZ02438925

tel.: 778 848 644
tel.: 724 812 833
info@vesis.cz
www.vesis.cz

Dobrý den, vítejte na prezentaci společnosti VESIS s.r.o.
Naše společnost se zabývá:

 • komplexní stavební činností,
 • (Provádíme novou výstavbu, rekonstrukce staveb, vnitřní rekonstukce bytových domů a bytů, venkovní stavební úpravy, vnitřní technické instalace, ad.) - REFERENCE stavební činnost

 • projektovou činností ve výstavbě,
 • (Zpracujeme prostorové studie, dokumentaci pro ohlášení nebo stavební povolení pro pozemní stavby, vodohospodářské stavby, ad.) - REFERENCE projektová činnost

 • inženýringem staveb,
 • (Vyřídíme za Vás všechny potřebné náležitosti, vyjádření, stanoviska, souhlasy související s výstavbou. Podáme za Vás potřebné žádosti.) - REFERENCE inženýring

 • rozpočtováním staveb na základě již zpracované dokumentace.
 • (Vyhotovíme na základě projektu rozpočet stavby pro výběrové řízení, zadministrujeme výběrové řízení na dodavatele.)


"Profesionalita, kvalita, zkušenosti = spokojení klienti!"Stavební činnost

Provádíme komplexní stavební práce jako generální dodavatel. Naším partnerem jsou ve velké většině koneční zákazníci, soukromé osoby, bytová družstva, společenství vlastníků jednotek, ad.

Zabýváme se výstavbou a rekonstukcemi staveb.

Prováníme vnitřní úpravy bytů na základě Vašich požadavků, provedeme kompletní rekonstrukci bytového jádra, případně bytové stabení úpravy.

REFERENCE stavební činnost

 • kompletní rekonstrukce bytu Špitálka - byt Špitálka, Brno; soukromá osoba
 • zahradní úpravy, zpěvnění svahu, bazén - RD Nebovidy; soukromá osoba
 • generální oprava vnitřní kanalizace a vnitřního vodovodu - bytový dům Stará, Brno; společenství vlastníků jednotek
Projekce

Zpracujeme pro Vás studii stavby a projektovou ve stupni podrobnosti dle Vašich požadavků.

Uvažujete-li o výstavbě rodinného domu a máte již k dispozici stavební pozemek, rádi pro Vás zhodnotíme možnosti dispozic budoucího domu vzhledem ke světovým stranám i orientaci pozemku v terénu. Zpracování studie stavby ve 3D s výstupem vizualizace stavby pro její lepší posouzení je pro nás samozřejmostí.

Ke každé dokumentaci k úezemínu rozhodnutí, ohlášení nebo provedení stavby pro Vás automaticky zajistíme vyjádřejí k existeci sítí. Dle Vašich požadavků zpracujeme také položkový rozpočet stavby pro výběr zhotovitele.

Zabýváme se také zaměřováním stávajících staveb a pracováním pasportu stavby, který může být podkladem pro katastr nemovitostí, nebo pro další stupěň dokumentace k rekonstrukci stavby.

REFERENCE projetová činnost

 • rekonstrukce víceúčelového hřiště - Vranov; TJ Sokol Vranov
 • výstavba podporovaných bytů, výstavba tří bytových jednotek - Vír; obec Vír
 • pasport stavby stávajícího seníku - Štěpánov nad Svratkou; soukromý zemědělec
 • stavební úpravy objektu bývalé MŠ na byty a upravitelné byty, dokumentace ke stavbenímu povolení a dokumentace provedení stavby - Štěpánov nad Svratkou; obec Štěpánov nad Svratkou
 • bývalá čerpací stanice vodovodu, passport stavby - Štěpánov nad Svratkou; obec Štěpánov nad Svratkou
 • obecní garáž, passport stavby - Štěpánov nad Svratkou; obec Štěpánov nad Svratkou
 • zpracování studie rekonstrukce bytu - Špitálka, Brno; soukromá osoba
 • 5x samostatný projekt ke stavebnímu povolení domovní ČOV, Vysoké; soukromé osoby
 • 2x samostatný projekt ke stavebnímu povolení domovní ČOV, Štěpánov nad Svratkou; soukromé osobyInženýring

Projednáváme a zajišťujeme územní rozhodnutí, stavební povolení ve smyslu stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění, vodoprávní povolení a další rozhodnutí v rámci přípravy realizace staveb.

Zajišťujeme kompletní organizaci výběrových řízení, kde zadavateli garantujeme jejich bezchybný průběh a provedení všech nutných úkonů k řádnému ukončení zadání

Technický dozor investora je kontrolní činnost, kterou sledujeme, zda je stavba prováděna v souladu s projektovou dokumentací ověřenou ve stavebním řízení popřípadě jiných potřebných povolení a s podmínkami sjednanými ve smlouvě o dílo.

REFERENCE inženýring

 • zajištění vyjádření, veřejnoprávní smlouva - výstavba podporovaných bytů, výstavba tří bytových jednotek - Vír; obec Vír
 • zajištění vyjádření, projednání na úřadech - 5x samostatný projekt ke stavebnímu povolení domovní ČOV, Vysoké; soukromé osoby
 • zajištění vyjádření, veřejnoprávní smlouva - stavební úpravy objektu bývalé MŠ na byty a upravitelné byty, dokumentace ke stavbenímu povolení a dokumentace provedení stavby - Štěpánov nad Svratkou; obec Štěpánov nad Svratkou
 • zajištění vyjádření, projednání na úřadech - 2x samostatný projekt ke stavebnímu povolení domovní ČOV, Štěpánov nad Svratkou; soukromé osoby


©2014 VESIS s.r.o.